Nestgelegenheid voor bijen

Naast een gevarieerd voedselaanbod kan je bijen ook helpen met extra nestgelegenheid. Een bijenhotel of een bijennestheuvel zijn eenvoudige maar effectieve maatregelen.Delen

Er bestaan zo'n 350 soorten bijen in ons land. Sommige van hen, zoals de honingbij, leven bovengronds en weten een bijenhotel wel te waarderen. 

Hoe bouw je een bijenhotel?

Eens je bloemenaanbod op peil staat, kun je ook gaan zorgen voor meer nestgelegenheid. Een bijenhotel is veruit de populairste maatregel maar vergeet niet dat een hotel zonder eten in de omgeving geen sterren krijgt. Weet ook dat de meeste bijen ondergronds nestelen. Een bijenhotel is leuk maar zal zeker niet alle bijensoorten bevorderen.

Overdrijf niet in grootte en materialen. Een klein, degelijk bijenhotel is meer waard dan een groot bijenhotel, opgevuld met snelbouwbakstenen. Boor gaten (2 tot 12 mm) in inheems gedroogd hardhout (eik, beuk, robinia, kastanje of kers). Boor recht, spaar de achterwand en zorg dat er geen splinters in het boorgat of aan de rand van het boorgat uitsteken. Schuur goed zodat de bijen hun vleugels niet scheuren aan splinters. 

Ook holle stengels (bamboe, riet of braam) in een leeg conservenblik of houten kistje vormen geschikte nestplaatsen. Probeer verschillende diameters te voorzien en hou er rekening mee dat de dieren niet verder kunnen nestelen dan de knoop. 

Controleer jaarlijks je bijenhotel en voorzie indien nodig nieuwe kamers. 

Meerdere hotels op verschillende plaatsen in je tuin is een garantie op succes.

© RLHP
© RLHP
© RLHP

Hoe zorg je voor ondergrondse nestgelegenheid?

Het merendeel van de bijen nestelt echter onder de grond. Het gaat om soorten die, in tegenstelling tot de honingbij, niet in groepen leven. We spreken van solitaire bijen.  

Deze bijen zijn gebaat bij een minerale bodem in de zon. Open plekjes in je tuin zijn ideaal. Maar ook de kale plaatsen onder planten zoals madeliefjes zijn ideaal: onder het bladrozet blijft de grond immers vrij. Door je gazon niet te bemesten komt er ruimte voor bloemen en open plekjes. Bijen vinden zulke plekjes ook tussen plantsoenen. Probeer daarom het gebruik van een worteldoek of hakselhout te vermijden want dat verhindert dat bijen kunnen nestelen.

© RLHP
© Vincent Willems
© RLHP

Ben je meer een durver? Ga dan eens voor een bijnestheuvel. Het idee is simpel. Je graaft een stuk grond uit en vult het met een berg zand. Je kan variëren met de samenstelling, rivierzand, zeezand, zavel, tuingrond, leem. Bijen zullen zelf hun plekje uitkiezen. Belangrijk is wel dat er altijd blote grond beschikbaar is. Kale zandgrond in de zon is een magneet voor bijen.

Moeilijker te lokken zijn de hommels, maar ook voor hen kun je iets doen. Een oud vogelnestkastje wordt wel eens ingenomen door boomhommels. Een oud muizennestje wordt dan weer opgespoord door aardhommels. Heb je een hommelnest in de buurt? Laat het liefst met rust, de nesten vallen op het einde van de zomer sowieso uiteen en worden het jaar nadien sowieso niet meer opnieuw ingenomen.

Veel succes en geniet van het heerlijke gezoem in de tuin!

Bekijk hier hoe de klimopzijdebij haar nestje maakt.