Erfgoed

Houtig erfgoed

Houtig erfgoed vormt de ruggengraat van het leven op het platteland. Je vindt deze erfgoedelementen in het landschap terug in allerlei soorten, vormen en maten: van oude autochtone plantsoorten tot door de mens ontwikkelde snoeivormen. Houtwallen, heggen en hakhout werden oorspronkelijk aangelegd om functionele redenen maar groeiden uit tot ruimtelijk structurerende elementen die het beeld van landelijke streken bepalen. Ook esthetisch aangelegde groenstructuren zoals dreven, parken, pastorietuinen en solitaire bomen dragen bij tot de landschappelijke kwaliteit. De verbondenheid met de mens was er altijd: wij maken, gebruiken en beheren houtig erfgoed.Terug naar overzicht
Delen
© K. Vandenbroucke

Winnaar wedstrijd 'Bijzonderste boom van de streek'

Laureaat van de winnaar 'Bijzonderste boom van de streek' is de vrijboom, te vinden op de kruising van de Ettelgemsestraat met de Vrijboomstraat in Oudenburg.

Deze vrijboom is een inheemse zomerlinde en verdient de eretitel en een aangepaste verzorging en wel om volgende redenen:

  • Hoewel de boom, zoals zoveel bomen in Vlaanderen, gevangen staat tussen beton en tegels heeft hij zijn mooie, natuurlijke verschijningsvorm behouden.
  • Het kapelletje is een schoolvoorbeeld voor de boomkapelletjes die zo typisch zijn voor onze streek.
  • Het is een boom met een opvallend historisch verhaal en daarom is de plaats ook  geschiedkundig van groot belang. Een Middeleeuwse veroordeelde die kon ontsnappen aan de galg en tot aan 't Vrijboompje met het kapelletje kon lopen, herwon zijn vrijheid. 
  • De boom staat middenin de bebouwde kom en is erg beeldbepalend voor de straat en de wijk.
  • De boom bevindt zich in een boomarme stad, Oudenburg. Vanuit Oudenburg werden opvallend meer suggesties ingestuurd voor deze wedstrijd dan vanuit de andere deelnemende gemeentes en steden. Volgens de jury staat deze boom dan ook perfect symbool voor het belang van de bescherming van bomen in bebouwde kom. 
  • Samen met Stad Oudenburg bekijken we hoe we de groeiplaats van deze boom nog kunnen verbeteren. 
Lees meer over het PDPO project Houtig Erfgoed