Vinpootsalamander

De vinpootsalamander is een beschermde salamandersoort in België. Vinpootsalamanders planten zich voort in poelen tijdens de lente, maar het grootste deel van het jaar leven ze echter buiten op het land in bossen, heggen, moerassen en graslanden. Ze overwinteren onder dood hout, in bladstrooisel en zelfs in scheuren in oude muren.

De vinpootsalamander lijkt qua uiterlijk sterk op de kleine watersalamander, maar geeft de voorkeur aan ondiepe poelen op zure grond zoals poelen in heidevelden of bospoelen waar veel bladeren in vallen. 

De vinpootsalamander komt in alle provincies voor, maar is overal zeer lokaal. In onze regio zijn er lokale populaties in Zedelgem (Vloethemveld), Brugge (Tillegembos) en in het landschapspark Bulskampveld. Mensen die in de buurt wonen, kunnen hun steentje bijdragen door hagen en heggen aan te planten, dood hout in de tuin te laten liggen en een natuurlijke poel of composthoop aan te leggen. Heb je zelf een stukje grond nabij deze natuurgebieden en wil je een poel? Contacteer dan landschap@rlhp.be

Meer info over deze soort
© Erwin Derous
© Erwin Derous
© Wikimediacommons

Paspoort van deze soort

  • grijsbruine salamander met bleekgele onderzijde 
  • kleinste salamander in België: 6 tot 9,5 cm lang
  • mannetjes hebben een draadstaartje en een rugkam. Uitsluitend tijdens het broedseizoen hebben ze ook zwarte vliesjes tussen de tenen van hun achterpoten 
  • vrouwtjes zijn makkelijk te verwarren met vrouwtjes van de kleine watersalamander
  • actief van maart tot oktober

TIP: In West-Vlaanderen kan je de vinpootsalamander spotten in en rond poelen in  Vloethemveld (Zedelgem), Tillegembos (Brugge) en het landschapspark Bulskampveld.