Stengelloze sleutelbloem

Stengelloze sleutelboem bloeit in de lente met pastelgele bloemen met een oranje hart. Door deze kleur vallen ze erg op. In grote aantallen vormen ze schitterende, gele lijnen en vlekken in het landschap. De bloem staat graag in de halfschaduw maar loopt daardoor het risico om snel overwoekerd te worden door bramen, brandnetels en andere ruigtekruiden wat de soort vatbaar maakt om regionaal uit te sterven.  De stengelloze sleutelbloem is een in België dan ook zeldzame plantensoort. Meer zelfs, de verspreiding van deze soort bijft beperkt tot het Houtland met enkele uitlopers richting Maldegem. De enkele populaties die nog voorkomen zijn heel klein. 

Het regionaal landschap zet zich al jaren in om deze mooie lentebloeiers in ons landschap te behouden en hun populaties naar de toekomst toe veilig te stellen. Dit kan door grote, levensvatbare populaties van de sleutelbloem op meerdere locaties te hebben. Dit doen we door:

  • in het voorjaar kleine, bedreigde populaties aan te vullen met autochtone gekweekte sleutelbloemen. Voor dit doel hebben we een kweekprogramma lopen in samenwerking met de kruiderie van localabora.
  • gericht te maaien begin juli, na zaadzetting, op plekken met bestaande populaties. Het maaisel wordt nadien opgeraapt.

 

Wat kan jij doen voor de stengelloze sleutelbloem?

Het gebeurt wel eens dat wilde bloemen zoals de stengelloze sleutelbloem worden uitgegraven om ze in eigen tuin te planten. Dit is echter bij wet verboden en schaadt bovendien de levensvatbaarheid van de vaak erg kleine populaties.

Wil je graag een sleutelbloem in de tuin? Koop deze dan in een plantencentrum. De wilde kleurvorm geniet de voorkeur op de felgekleurde cultivars omdat ze zowel qua bouw als uiterlijk het meest gelijken op de natuurlijke vorm en dus beter herkend worden door bestuivende insecten.

Verder kan je helpen door populaties van deze bijzondere bloem mee in kaart te brengen. Dit doe je door de bloemen in te geven met behulp van de app 'ObsIdentify'.

 

Meer info over deze soort
© RLHP
© RLHP
© RLHP
© RLHP

Paspoort van deze soort

  • Tot 20 cm hoog
  • Bloeit in maart met pastelgele bloemen 
  • Bestuiving hoofdzakelijk door hommels
  • Staat bij voorkeur in de halfschaduw, op licht vochtige bodems

 

TIP: De stengelloze sleutelbloem kan je in het vroege voorjaar in grote groepen terugvinden in Beernem, op het golfterrein van Damme en in Merkemveld.