Rode dophei

Rode dophei is een plantje waar we in onze streek alle recht en reden hebben om trots op te zijn. In België komt rode dophei immers nog maar op 2 plaatsen in Vlaanderen voor. Een zeldzame soort dus, die tot voor kort in West-Vlaanderen zelfs een sterke achteruitgang heeft gekend. Natuurgerichte beheerwerken en het aankopen van interessante gronden hebben dit tij doen keren en stilletjes aan herwint dit plantje opnieuw terrein.

Ten zuidwesten van Brugge vinden we nog enkele heidevelden in het Rode dopheidereservaat, het heidegebied in Zevenkerken (Watermolenvijver) en in domeinen Beisbroek, Tilleghem-Valkenbosch en Vloethemveld. Deze veldjes herinneren ons aan een verleden waarin de Brugse zandstreek heel wat omvangrijke heidegebieden telde. Rode dophei bereikt in Vlaanderen de noordgrens van haar Atlantisch verspreidingsgebied.

Vroeger kwamen in onze streek vooral uitgestrekte loofbossen voor. De mens ging er jagen maar gebruikte ook het hout om hun huizen te verwarmen, te koken of om gebruiksvoorwerpen mee te maken. Met de bevolkingsgroei sinds de middeleeuwen, groeide de nood aan hout voor het bouwen van huizen en geleidelijk aan verdwenen deze oerbossen. Ook op de armere zandgronden. Schapen begraasden deze gronden en voorkwamen het opnieuw opschieten van jonge boomscheuten. Zo ontstonden de veldgebieden (ook wastines of woeste gronden genoemd) met typische heideplanten. Plaatsnamen met de term 'veld' (Bulskampveld, Vloethemveld...) zijn een herinnering aan dit verleden.

Weide met rode dopheide

Om de rode dophei op vandaag in stand te houden, is het open houden van de velden waar het plantje momenteel nog voorkomt noodzakelijk. Dit gebeurt enerzijds door begrazing met schapen of geiten maar op andere plaatsen (bv. het rode dopheidereservaat) is dit uitsluitend door handmatig beheer.

Door de kwetsbaarheid van deze soort zijn de meeste plaatsen niet toegankelijk voor publiek. Langs de autostrade kan je echter wel de rode dopheide zien bloeien ter hoogte van het domein Beisbroek. In de Watermolenvijver in Loppem kan je via de kijkhut aan de Rolleweg ook een heideweide gaan bewonderen.  

 

Meer info over deze soort
© RLHP

Paspoort van deze soort

  • kwetsbare soort, in West-Vlaanderen enkel nog aanwezig op enkele heidevelden ten zuidwesten van Brugge 
  • ijl plantje met rose bloemetjes 
  • houdt van voedselarme bodems
  • bloeit van juni tot september

 

TIP: Een bezoek aan het Rode Dopheidereservaat is altijd de moeite waard. Door de kwetsbaarheid van het gebied is het wel enkel toegankelijk tijdens werkdagen, begeleide wandelingen of op aanvraag

Watermolenvijver
© Patrick Keirsebilck

Rode dophei_Watermolenvijver

Beisbroek
© Patrick Keirsebilck

Rode dophei_Beisbroek

Beisbroek
© Patrick Keirsebilck

Rode dophei_Beisbroek

Vloethemveld
© Patrick Keirsebilck

Rode dophei_Vloethemveld