Overwinterende watervogels

Vanaf half november tot maart strijken er in onze kustpolders duizenden overwinterende vogels neer. Soorten zoals de kolgans, de kleine rietgans, de bergeend, de smient... zijn watergebonden vogelsoorten die zoeken naar de uitgestrektheid, sloten en weilanden die onze polders te bieden hebben.

© RLHP

Zowel bij reguliere projecten in de polders als in kader van de projecten Waterlandschap Romboutswervepolder en Landinrichting Oudlandpolder wordt ingezet op het herstel van dergelijke historische permanente graslanden. Daarbij worden laantjes of greppels hersteld of onderhouden, al dan niet in combinatie met het plaatsen van plasdraspompen of stuwtjes. Deze 'natte' natuur is een boost voor de vele water- en weidevogels die afhankelijk zijn van waterrijke landschappen. Maar vernatting gaat ook verzilting tegen - zeker in de polders waar zoet water het zoute water moet onderdrukken -  en zorgt voor een optimale waterinfiltratie in de bodem zodat er voldoende reserves zijn tijdens periodes van droogte. Het klimaat vaart er dus ook wel bij.

 

Van alle overwinterende watervogels is de kleine rietgans dé ambassadeur van ons poldergebied. Kleine rietganzen broeden op Spitsbergen (Noorwegen) met ongeveer 70 000 exemplaren maar iedere winter zakken ze af naar de Oostkustpolder. De helft van deze populatie overwintert bij ons, de andere helft ter hoogte van Zuid-Friesland. Ze zijn heel honkvast en keren jaarlijks terug naar de driehoek Oostende-Brugge-Knokke. Vanaf januari trekken de meeste kleine rietganzen terug naar Spitsbergen.  

 

© Adobe Stock
© Adobe Stock

Paspoort van de Kleine rietgans

  • Relatief gedrongen gans (tot 70 cm) met een korte, zwart-roze snavel
  • houdt van open, waterrijke, grazige landschappen
  • eet gras, graswortels, bessen en zaden (oogstresten op akkers)
Meer info over de kleine rietgans

  

TIP: Onze polderregio en meer bepaald de regio van de Uitkerkse polders en de streek rond Damme is de uitvalsbasis voor heel wat overwinterende watervogels. Jaarlijks komen ze hier massaal overwinteren en dat trekt de aandacht van heel wat vogelliefhebbers. Het is dan ook een uniek zicht: duizenden vogels die zich neerstrijken op onze akkers aan de Oostkustpolder. Zeker een bezoekje waard.