Boomkikker

De boomkikker was in 2006 nog de zeldzaamste amfibie van West-Vlaanderen met slechts een handvol exemplaren in een vijver in Knokke-Heist. Om de boomkikkerpopulatie te beschermen en uit te breiden, moeten geschikte leefgebieden beschikbaar zijn en moeten die bovendien ook onderling bereikbaar zijn. Een geschikt leefgebied begint met de aanleg van een poel, maar omdat die enkel voor de voortplanting gebruikt wordt, is dat zeker niet genoeg. Boomkikkers leven het grootste deel van het jaar op land en verkiezen braamstruwelen, bloemrijke graslanden met wat ruige hoekjes of zelfs tuinen met struweel en forse planten. Het inrichten van dergelijke gebieden is dus minstens even belangrijk.

Boomkikkers in het Zwin beschermen en de populatie uitbreiden, dat is ook het doel van het soortactieprogramma van de provincie West-Vlaanderen (2022). Tijdens een traject van vijf jaar staan verschillende acties gepland. In gesprek gaan met talrijke plattelandsbewoners is daar één van naast de talrijke, effectieve inrichtingsmaatregelen die volledig door het Regionaal Landschap Houtland & Polders gefinancierd zullen worden.

Samen met de boomkikker zullen ook veel andere soorten profiteren van deze aanleg- en verbindingsmaatregelen. Vogels, insecten, waterplanten, andere amfibieën… die ons landschap weer een stukje rijker zullen maken.

 

Heb jij een terrein dat we boomkikkervriendelijk zouden kunnen inrichten? Neem dan contact op met één van onze landschapsmedewerkers via onderstaande knop of via landschap@rlhp.be 

 

Contacteer een medewerker

 

TIP: De boomkikkerwandelingen in 't Zwin zijn een aanrader voor zij die naar één van de boomkikkerconcerten willen komen luisteren.

© Vilda - Lars Soerink

Paspoort van de boomkikker

  • wettelijk beschermde soort
  • kleine, grasgroene kikker (3,5 tot 5 cm)
  • kenmerkende zuignapjes op het uiteinde van vingers en tenen waardoor ze uitstekende klimmers zijn
  • mannetjes kunnen erg luid roepen 's nachts
Meer info over deze soort