Waterlandschap

Water is ontzettend belangrijk en onlosmakelijk verbonden met de klimaatverandering en de biodiversiteit. Water is ook sterk beeldbepalend in het landschap.

Waterlandschap

Onze afhankelijkheid van water is enorm. Denk maar eens waarvoor we het allemaal gebruiken. En niet alleen ons eigen gebruik maakt aanspraak op de watervoorraden: al het leven op aarde is er van afhankelijk. Tekorten bij droogte kunnen een zware impact hebben, ook op landbouw en industrie. De klimaatverandering dwingt ons bij die waterbehoefte en -beschikbaarheid stil te staan.

Er doen heel wat projectoproepen de ronde om waterschaarste (of -overlast) te voorkomen. Bedoeling van die projecten is het landschap, de natuur en de landbouw beter te wapenen tegen deze problematieken. De focus ligt op kleinschalige maar effectieve inrichtingswerken zoals het opnieuw uitgraven van laantjes en/of het met elkaar in verbinding brengen, het installeren van een plasdraspomp, kreekruggen afschuinen... op percelen van private eigenaars en landbouwers. Dergelijke maatregelen leiden tot ontharding, waterbuffering, vernatting en inrichten van waterlopen en resulteren in het voeden van de grondwatertafel, het capteren en vasthouden van water in de winter om er voldoende te hebben in de zomer, het filteren van water en daaraan gekoppeld een verhoging van de biodiversiteit.

 

 

Water+Land+Schap

Landinrichting Oudlandpolder