Plant van hier

Planten van Hier zijn bomen en struiken die al heel lang in onze gebieden groeien. Het zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Daardoor zijn Planten van Hier zeer goed aangepast aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streek.Delen

Wat is dat?

Planten van Hier zijn bomen en struiken die al heel lang in onze gebieden groeien. Het zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Daardoor zijn Planten van Hier zeer goed aangepast aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streek.

Plant van Hier is ook een kwaliteitslabel. Het staat voor plantmateriaal dat gegarandeerd 100% kwaliteitsvol, inheems en autochtoon is. De Regionale Landschappen hebben dit label en verkopen via hun jaarlijkse acties uitsluitend plantmateriaal met dit label. Ook voor onze eigen projectaanplantingen werken we uitsluitend met planten die dit label dragen. 

© Regionale Landschappen

"Slechts 5 % van de bomen en struiken om ons heen is nog ècht Plant van Hier."

Wie zijn dat...

dan, de planten die van nature in onze streken thuis horen?

Typisch voor onze streek zijn soorten als zwarte els, zomerlinde, eik, wilde lijsterbes, wilde kardinaalsmuts, meidoorn, sporkehout, sleedoorn, schietwilg, rode kornoelje, hulst, haagbeuk, iep, es, gelderse roos, wilg... 

Maar er zijn er nog meer.

Plantengids met Planten van Hier

Voordelen

Kiezen voor planten van hier...

  • versterkt de regionale identiteit
  • beschermt en bewaart cultuurhistorisch erfgoed
  • vergroot de biodiversiteit
  • biedt plantgoed grotere overlevingskansen
  • is kiezen voor korte keten
  • stimuleert werkgelegenheid

Wist je dat...

streekeigen of inheemse soorten soorten zijn die in een bepaalde streek spontaan voorkomen? De streek ligt dus binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort.

autochtoon of oorspronkelijk inheems wil zeggen dat de soort een natuurlijke nakomeling is van soorten die zich al duizenden jaren hebben kunnen aanpassen aan ons klimaat en onze bodems? Dat is zelfs zichtbaar in hun DNA.

Een autochtone soort is dus altijd inheems maar een inheemse soort is niet altijd autochtoon.

 

Een voorbeeld maakt het duidelijk...

Een zomereik uit Oost-Europa is een inheemse boom in Vlaanderen maar is niet autochtoon. Een zomereik uit België is inheems en autochtoon.

Een Amerikaanse eik is niet streekeigen.

Ga jij ook voor meer Planten van Hier?

Koop dan jouw planten, struiken en bomen aan via onze jaarlijkse samenaankopen.

© Regionale Landschappen
Jouw tuin zoemt
© Regionale Landschappen
Behaag je tuin