Kleinschalige landschapsprojecten

Het Regionaal Landschap Houtland & Polders sluit samenwerkingsovereenkomsten af met voor de realisatie van kleinschalige landschapsprojecten.

Wat zijn kleinschalige landschapsprojecten? 

fruitboomgaard
© RLHP
© RLHP
© RLHP
© RLHP

Kleinschalige landschapsprojecten omvatten het aanplanten of aanleggen van: 

Samenwerkingsovereenkomst

We sluiten samenwerkingsoverenkomsten af met:

  • landbouwers
  • particulieren
  • derden: openbaar domein, bedrijventerreinen...

De samenwerkingsovereenkomst omvat: 

  • terreinbezoeken
  • planopmaak
  • overleg met de eigenaar
  • aanvraag van vergunningen en eventuele subsidies
  • organisatie en begeleiding van de uitvoering
  • oplevering
  • nazorg, (éénmalig) inboeten van de aanplant

Bij hele kleine projecten (< 0,5 ha) is er enkel ondersteuning met planadvies of kan de eigenaar streekeigen plantgoed bekomen via de samenaankoop 'Behaag je tuin'.

 

Financiering

Particulieren dragen 30% (plantgoed zelf aanplanten) of 50% (aanplant plantgoed inbegrepen) van de kosten van een project. Ook projectkosten boven de €3 000 zijn voor eigen rekening.

Voor landbouwers wordt in principe geen financiële bijdrage gevraagd, met uitzondering van de kosten van een verplichte aanplant. Bij grotere projecten wordt uitgekeken naar alternatieve financieringskanalen, zoals VLIF-steun voor Niet-Productieve Investeringen (NPI) of subsidies voor Agroforestry.

 

Opleiding voor eigenaars

Het Regionaal Landschap organiseert bij voldoende belangstelling cursusmomenten of vormingen voor eigenaars van kleinschalige landschapsprojecten. 

Geïnteresseerd? Stuur je contactgegevens naar onze educatief medewerker. Je krijgt een seintje als we een cursus inrichten.