Landschapsinrichting

Herstel, behoud en beheer van landschaps-ecologische waarden, vooral in het buitengebied, met focus op het versterken van het streekeigen karakter, de biodiversiteit en de natuurverbindingsfunctie.

Kleinschalige Landschapsprojecten

Het Regionaal Landschap Houtland & Polders sluit samenwerkingsovereenkomsten af met landbouwers, particulieren of derden (openbaar domein, bedrijventerreinen...) voor de realisatie van kleinschalige landschapsprojecten.

Gebiedsgerichte landschapsprojecten

Het Regionaal Landschap Houtland & Polders sluit samenwerkingsovereenkomsten af met meerdere partners, op grotere schaal.