Jouw haag, heg, houtkant

Houtkanten: cultuurhistorisch maar ook vol levenTerug naar overzicht
Delen

De naam ‘Houtland’ is afkomstig van de vele houtkantjes die tot het midden van de twintigste eeuw onze streek sierden. Door heraanplant van deze lijnvormige landschapselementen herstel je niet alleen een stukje cultuurhistorisch landschap maar bied je ook schuilplaats en nestgelegenheid voor talrijke diersoorten.

Hagen, heggen, houtkanten... we begrijpen het wel als je door de bomen het bos niet meer ziet. Hieronder wat verduidelijking. 


haag
© RLHP

                                                                                                                                                                                                

Heg

Een heg is een lijnvormige aanplant van struiken die vrij mag uitgroeien en hooguit één keer om de twee jaar geknipt wordt, vaak zelfs nog minder frequent. Daarom is een heg ook veel breder dan een haag. Verder oogt een heg ook wilder en draagt meer bloemen en vruchten. 

Een heg bestaat uit één of twee planten per meter, afhankelijk van hoe snel je de heg dicht wil.

Streekeigen soorten die hiervoor in aanmerking komen: Europese vogelkers, Gelderse roos, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, sporkehout.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Beheerfiche heghoutkant
© RLHP

Haag

Een haag is een dichte, lijnvormige aanplant van struiken die minstens eenmaal per jaar geschoren wordt. Er bestaan hagen uit éénzelfde plantensoort maar een gemengde haag geniet de voorkeur. Kies dan voor één hoofdsoort (60%) en vul aan met andere soorten naar keuze. 

Een haag bestaat uit 4 planten per meter.

Streekeigen soorten die hiervoor in aanmerking komen: beuk, gladde iep, haagbeuk, hulst, meidoorn, sleedoorn.


                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                

Beheerfiche haagheg
© RLHP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Houtkant

Een houtkant wordt gekenmerkt door een ondergroei waardoor het geheel al snel vijf meter breed kan worden. Om de 5 à 10 jaar wordt een houtkant gekapt of gesnoeid. De planten schieten daarna terug uit. Het kappen gebeurt vaak gespreid over een aantal jaren (gefaseerd) zodat vogels en zoogdieren altijd een onderkomen en voedsel blijven vinden.

Een houtkant bestaat uit een brede strook struiken en/of bomen, soms in 2 à 3 rijen. 

Streekeigen soorten die hiervoor in aanmerking komen: boswilg, gladde iep, haagbeuk, hazelaar, zomereik, zwarte els.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Beheerfiche houtkant

Lijnvormige beplantingen kunnen een belangrijk deel uitmaken van het beplantingsplan dat je voor ogen hebt. We geven je graag advies bij de keuze van streekeigen soorten. 
In de projectgebieden van het Regionaal Landschap kunnen beplantingen tot 70% worden gesubsidieerd. Je kunt ook beroep doen op landschapsarbeiders van een sociaal economiebedrijf waar we mee samen werken. 

Contacteer ons