Projecten

Onze realisaties na 20 jaar:

 

84 km hagen en heggen (5 km/jaar)

44,8 km (knot)bomenrijen (2,6 km/jaar)

20 ha houtkanten en vogelbosjes (1,1 ha/jaar)

4747 hoogstamfruitbomen (279 stuks/jaar)

826 hoogstam alleenstaande bomen (49 stuks/jaar)

6,3 km grachten en laantjes (0,96 km/jaar)

334 poelen (20 stuks/jaar)

1000 beplantingsprojecten bij particulieren (50 stuks/jaar)

150 vrijwilligersgroepen knotten jaarlijks 1500 bomen (knotteam)

maar ook:

 

 

 

 

 

 

 

Poelenproject voor vinpootsalamander en boomkikker

Projecten speelgroen op scholen

Opmaak drevenbeheerplannen voor het Landschapspark Bulskampveld