Projecten

Waterlandschap
© Provincie West-Vlaanderen – Videocel

Onze realisaties na 20 jaar:

84

km hagen en heggen

(5 km/jaar)

 

44.8

km (knot)bomenrijen

(2,6 km/jaar)

 

4747

hoogstamfruitbomen

(279 stuks/jaar)

 


20

ha houtkanten en vogelbosjes

(1,1 ha/jaar)

 

 

826

hoogstam alleenstaande bomen

(49 stuks/jaar)

 

 

1500

knotbomen die jaarlijks geknot worden

(dankzij 150 vrijwilligersgroepen (knotteams))

 


334

poelen

(20 stuks/jaar)

 

6.3

km grachten en laantjes

(0,96 km/jaar)

 

 

1000

beplantingsprojecten bij particulieren

(50 stuks/jaar)

 

Maar ook:                                                                                              

Landschapsparken

Opmaak soortenbeschermingsplan stengelloze sleutelbloem

Vlaams soortenbeschermingsprogramma vleermuizen

Soortenbeschermingsprogramma weidevogels

Provinciaal soortactieplan boomkikker

Poelenproject voor vinpootsalamander en boomkikker

Projecten groen in de bebouwde omgeving: speelgroen op scholen, zorgtuinen

Opmaak drevenbeheerplannen voor het Landschapspark Bulskampveld

Een geïntegreerd faunaplan: een win-win voor een duurzaam platteland

Recreatie in provinciedomeinen en elders

PDPO project Kruisbestuivers

PDPO project Houtig Erfgoed