Ontginngingsputten

Over het ontstaan van ontginningsputten

Het ondernemerschap en de heersende overheden lieten ook hun sporen na in het landschap. Uitgebrikte percelen en verschillende klei- en zandontginningsputten herinneren ons aan de baksteennijverheid of aan de werken voor de ontsluiting van de kust met de aanleg van het wegennetwerk.