Sociale geschiedenis van het landschap

De industriële revolutie van de 19de en 20ste eeuw ging hand in hand met de sociale ontwikkeling en het tot stand komen van een sociale wetgeving. De veldgebieden werden ontgonnen en omgezet in bos- en landbouwgrond. Niet toevallig werden in deze veraf gelegen gebieden de eerste landloperkolonies en opvoedingsgestichten opgericht.

De voormalige hervormingsschool of ‘Staatsweldadigheidsschool’ in het Sint-Pietersveld is hiervan een voorbeeld. Het bakstenen hoofdgebouw in neoclassistische stijl werd in 1976 als (industrieel) monument beschermd. Ook een deel van de omgeving is als landschap beschermd.

Ook de ligging van het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus is hiervan een voorbeeld.