Kasteelparken

Bij een recente inventarisatie van het bouwkundig erfgoed van het Houtland telde men al gauw meer dan honderd kastelen en landgoederen. Je treft ze vooral aan in de beboste veldgebieden en in de vallei van de Rivierbeek. Het gaat om de zogenaamde negentiende-eeuwse kastelengordel rond Brugge. 

Ontstaan

Gedurende de 19de eeuw was het de gewoonte van de Brugse adel om een buitenverblijf te bouwen aan de rand van de drukke stad. Vaak worden deze vergezeld van een kasteelpark, meestal aangelegd in Engelse landschapsstijl. Deze wordt gekenmerkt door natuurlijke en glooiende vormen, zichtassen, monumentale bomen en een kasteelvijver.

 

Ijskelders voor vleermuizen

Een typisch element in heel wat kasteelparken is de ijskelder. Heel wat van de in onbruik geraakte ijskelders - en bunkers - in het Houtland zijn intussen geschikt gemaakt als winterverblijfplaats voor vleermuizen. De bedoeling is om vleermuizen betere overlevingskansen te bieden dan wanneer ze op een willekeurige andere plek zouden overwinteren. Het vermijden van verstoring ’s winters is daarbij cruciaal. Daarom gaan ondergrondse winterverblijfplaatsen voor vleermuizen tijdens de wintermaanden op slot. Een kleine invliegopening in de deur volstaat ruim.