Heide en velden

Ontstaan van de heide en velden

Tijdens de middeleeuwen werden de arme zandgronden in de omgeving van Brugge uitgeput door massale houtkap en overbegrazing. Zo ontstonden uitgestrekte woeste gronden, die ‘wastines’ of velden werden genoemd. Het waren lappendekens van struikgewas, schraal grasland, bos en moeras. Het toponiem ‘veld’ komt op vele plaatsen in het Houtland voor: Vloethemveld, Ryckevelde, Veldegem…. Het verwijst naar zo’n vroeger heidegebied.

 

Natuurwaarden: het herstel van de heide 

Van de oorspronkelijke heide zijn slechts relicten van maximum enkele hectare groot overgebleven. Op Vlaams niveau zijn de heiderelicten van het Houtland echter zeer belangrijk. Door de verzachtende invloed van de Noordzee heeft de ‘heide van het Houtland’ een apart karakter. Sommige plantensoorten komen hier zelfs meer voor dan in de koudere Kempische heiden. In het kader van natuurbescherming worden verschillende heiderelicten vandaag in ere hersteld.