Drevenlandschap

Ontstaan van het drevenlandschap

Het typische drevenlandschap in het Houtland is ontstaan door de systematische ontginning van de voormalige heidegebieden of velden. Vanaf de 19de eeuw veranderden deze woeste gronden definitief in een zeer geometrisch landschap met een vast patroon van ontginningsdreven. Zij vormen de grens van grote vierkante blokken bos, akkers of weiden. Vanuit de lucht bekeken lijkt het een dambord.

 

Oude abdijhoeven: herwaardering van historische hoevesites

Toen de woeste gronden in cultuur werden gebracht, werden op een aantal ervan nieuwe kloosters of abdijen opgericht. Een toegangspoort en walgracht schermde deze van de buitenwereld af. Behalve het onderkomen voor monniken en/of zusters, bestonden deze sites ook uit bedrijfsgebouwen, een moestuin, weiland, een kapel of kerk en een begraafplaats. 

Twee bekende relicten in deze streek liggen in de Brugse deelgemeente Assebroek. Omwille van hun historische en wetenschappelijke waarde zijn ze beschermd als dorpsgezicht. 

Sint-Trudohoeve

                                                                                                                    

  • gelegen in Steenbrugge, waar rond 1133 de oudste parochie van Assebroek gesticht werd ('Odemgem')
  • Klooster waar de zusters uit de (gemengde) Eeckhoutabdij uit Brugge een onderkomen vonden
  • Onafhankelijke Sint-Trudoabdij (rond 1300)
  • In de tweede helft van de 16de eeuw werd de abdij door oorlogsgeweld, plunderingen en brandstichting geteisterd. Geestelijken verlieten het klooster en zochten hun toevlucht binnen de stadsmuren van Brugge.
  • Beschermd monument en dorpsgezicht: monumentale inrijpoort, boerenhuis, schuur en twee stalgebouwen

 

Meer info over dit onroerend erfgoed

Hoeve Engelendale

  • In 1292 als nieuwe abdij 'Engelendael' erkend
  • Heel wat edellieden lieten zich rond de kloosterkerk begraven
  • In de 16de eeuw zochten deze kloosterlingen ook geregeld een veilig onderkomen binnen de Brugse stadsmuren. Uiteindelijk vestigden ze zich definitief in de stad.
  • Sinds 1995 zijn de resterende gebouwen als monument beschermd: ingebouwde Gotische toegangspoort, een deel van de kapel en een dubbel hoevegebouw
  • De met elzen afgezoomde omwalling geeft een idee van de uitgestrektheid van het vroegere kloosterdomein.                                                                                                                            
Meer info over dit onroerend erfgoed

Natuurwaarden

De velddreven hebben een grote natuurwaarde. In de bermen komen nog planten van de oorspronkelijke heide voor. Ze zijn ook rijk aan paddenstoelen. Lijnvormige landschapselementen, zoals dreven, verbinden bossen en parken met elkaar. Vooral vleermuizen hebben hier baat bij: zij oriënteren zich op bomenrijen om de weg te vinden naar hun jacht- en broedgebied.