Drevenlandschap

Ontstaan van het drevenlandschap

Dreven zijn heel karakteristiek in het Houtland. Dit typische drevenlandschap is historisch ontstaan door de systematische ontginning in de 18de eeuw van de voormalige heidegebieden of velden (wastines) voor landbouw of bebossing. Vanaf de 19de eeuw veranderden deze woeste gronden definitief in een zeer geometrisch landschap met een vast patroon van ontginningsdreven. Ze vormen de grens van grote vierkante blokken bos, akkers of weiden. Vanuit de lucht bekeken lijkt het op een dambord.

Op vandaag doen deze dreven dienst als 'snelweg' voor heel wat diersoorten die zich hierlangs verplaatsen. Een bekend voorbeeld zijn de vleermuizen die bomenrijen gebruiken om zich te oriënteren. 

 

Drevenbeheerplan Bulskampveld

Dreven zijn vaak eigendom van verschillende eigenaren zoals particulieren, provincie of van de gemeente. Als elke betrokkene zijn eigen ding doet, dreigen sommige dreven te verdwijnen of zouden ze er opeens helemaal anders uit kunnen zien. Dat willen we vermijden met het drevenbeheerplan die in de periode van 2017-2021 is opgemaakt voor het Landschapspark Bulskampveld. Binnen dit gebied zijn de dreven geïnventariseerd, in kaart gebracht en beoordeeld op vitaliteit en conditie. Op basis daarvan kon er een planning opgemaakt worden met duiding over in welke periode ingrepen aan een dreef noodzakelijk waren. Zo kunnen kappingen, aanplantingen en specifiek beheer volgens éénzelfde visie uitgevoerd worden onder de coördinatie van de drevenmanager. Zo behouden we het dreefbeeld, versterken we het habitat van dieren en planten en de huidige, maar ook toekomstige generaties zullen zo nog lang kunnen genieten van het karakteristieke velddrevenlandschap. 

Voor meer informatie kan je terecht bij onze drevenmanager Gilles Paelinck.

 

 

© RLHP
© RLHP
© RLHP

Natuurwaarden in een drevenlandschap

De velddreven hebben een grote natuurwaarde. In de bermen komen nog planten van de oorspronkelijke heide voor. Ze zijn ook rijk aan paddenstoelen. Lijnvormige landschapselementen, zoals dreven, verbinden bossen en parken met elkaar. Vooral vleermuizen hebben hier baat bij: zij oriënteren zich op bomenrijen om de weg te vinden naar hun jacht- en broedgebied.                                                                                                                                                           

Bermrelict
© RLHP
Heiderelict
© RLHP
Stengelloze sleutelbloem
© RLHP