Onze werking in cijfers

Wat is er afgelopen jaar allemaal gebeurd in onze regio? Het Regionaal Landschap Houtland & Polders ondersteunde ook in 2022 de ambities van de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen en onze 15 lokale besturen rond vergroening. Terug naar overzicht
Delen

De reguliere werking van het Regionaal Landschap omvat heel wat. Jaarlijks worden de resultaten van onze werking gebundeld en bekendgemaakt in een omvangrijk jaarverslag. We vatten de belangrijkste zaken hieronder samen. 

2022 in cijfers


61 landschapsplannen, goed voor:

20

poelen

299

fruitbomen

4455

meter hagen en heggen

1145

meter (knot)bomenrij

108 bestellingen                       'Behaag je tuin', goed voor:

10190

kleine haagplanten en hoogstambomen

330 bestellingen                           'Jouw tuin zoemt', goed voor:

4620

vaste, bijvriendelijke planten

150 knotteams, goed voor:

1073

geknotte bomen, volgens de data die we door kregen

Inrichting weidevogelgebieden:

10

hectare weiland met herstel laantjes, plasdraspomp...

Groen in de bebouwde kom

11

scholen die voor vergroening kozen