Onze werking in cijfers

Wat is er afgelopen jaar allemaal gebeurd in onze regio? Het Regionaal Landschap Houtland & Polders ondersteunde ook in 2023 de ambities van de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen en onze 15 lokale besturen rond vergroening. Delen

De reguliere werking van het Regionaal Landschap Houtland & Polders omvat heel wat. Jaarlijks worden de resultaten van onze werking gebundeld en bekendgemaakt in een omvangrijk jaarverslag. We vatten de belangrijkste zaken hieronder samen. 

2023 in cijfers


53 landschapsplannen, goed voor:

23

poelen

254

fruitbomen

4715

meter hagen en heggen

290

stuks (knot)bomenrij

88 bestellingen                       'Behaag je tuin', goed voor:

187

pakketten

477 bestellingen                           'Jouw tuin zoemt', goed voor:

700

pakketten met vaste, bijvriendelijke planten

150 knotteams, goed voor:

950

extra beheerde knotbomen

Inrichting weidevogelgebieden:

8.07

hectare weiland met herstel laantjes, plasdraspomp...

Groen in de bebouwde kom

9

scholen die voor vergroening kozen