Maak kennis met de typisch West-Vlaamse bijensoorten

Een nieuw rapport van Natuurpunt Studie in opdracht van de vier West-Vlaamse Regionale Landschappen en de Provincie West-Vlaanderen, zet typische bijen uit onze provincie in de kijker. Maak kennis met de symboolsoorten van onze regio.Delen

15 typische bijensoorten van West-Vlaanderen

Er bestaan veel meer soorten bijen dan enkel de honingbij. In onze provincie tellen we maar liefst 230 soorten wilde bijen. Sommigen daarvan zijn zelfs uniek voor Vlaanderen. In een recent gepubliceerd rapport van Natuurpunt Studie, in opdracht van de vier West-Vlaamse Regionale Landschappen en de Provincie West-Vlaanderen, krijgen wilde bijen een gezicht. Experten van Natuurpunt Studie selecteerden 15 bijen die typisch zijn voor West-Vlaanderen. 

Waarom?

Bijen, maar ook zweefvliegen, wespen, vlinders en kevers hebben te maken met een enorme afname in soorten en aantallen. Toch zijn ze cruciaal voor onze biodiversiteit (stapelvoedsel), onze landbouw (plaagbestrijding) en ons voortbestaan (bestuiving). We zijn er van overtuigd dat dit rapport mee kan bijdragen aan het herstel van insectenpopulaties in West-Vlaanderen.

Elk van deze 15 bijen kan dienst doen als mascottesoort. Dit helpt enerzijds om gerichte en wervende communicatie te voeren en de soorten breder herkenbaar te maken bij het grote publiek. Anderzijds geeft het ons de mogelijkheid om inrichtingen en beheer af te stemmen op deze typisch West-Vlaamse soorten. Het rapport geeft immers voor elk van de 15 symboolsoorten een beschrijving met tips voor acties en beheer. En dat heeft zo zijn voordelen, want heel veel andere bijen en insecten surfen hierop mee.

Voor wie?

  • Voor openbare besturen is dit rapport een handig instrument om die maatregelen te nemen die er toe doen.
  • Maar ook inwoners, landbouwers, scholen en bedrijven zijn cruciaal om samen het tij te doen keren.
© Henk Wallays
Ik wil het rapport inkijken

Meer info?

Dit rapport kadert binnen het West-Vlaams Kruisbestuiversplan dat dit voorjaar gelanceerd werd. Een initiatief van de vier West-Vlaamse Regionale Landschappen en de Provincie West-Vlaanderen om bijen en insecten in onze provincie een boost geven. Het plan zet in op kennisopbouw, ervaringsuitwisseling, sensibilisering en ondersteuning op het terrein. De vier West-Vlaamse Regionale Landschappen rollen een provinciebrede werking rond bijen en insecten uit. Komende twee jaar inventariseert Natuurpunt Studie ook verder de diversiteit aan wilde bijen in provinciale domeinen. Voor specifieke lokale besturen wordt ook begeleiding op maat voorzien. Intussen zijn 22 openbare besturen mee ingestapt als kruisbestuiversstad of -gemeente.

Meer info op www.kruisbestuiversplan.be