De Oudlandpolder dorst naar water. Bruis jij van de ideeën?

Waterinfiltratie en vernatting. Dat zijn de kernwoorden die de Oudlandpolder moeten helpen om beter om te gaan met periodes van droogte. Om een grotere weerstand te hebben tegen die klimaatverandering. Maar met mooie woorden springen we niet ver. Er is nood aan concrete acties op (eigen) terrein.Delen

Dus:

  • Ben je inwoner van Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg of Zuienkerke?
  • Heb je een hart voor de Oudlandpolder dat sneller klopt omdat je actie wil ondernemen?

Maar nog belangrijker:

  • Heb jij een perceel of terrein waar mogelijkheden zijn?

Dien dan jouw voorstel in voor 1 oktober en krijg tot 100% van je maatregel(en) terugbetaald.


Wat kan ik doen?

Kleine structurele maatregelen die waterinfiltratie en vernatting ten goede komen, worden tot 100% terugbetaald.

Concreet kan je een wadi (een regenwaterinfiltratiesysteem) aanleggen, een verplaatsbare plas-dras pomp plaatsen, oevers natuurlijk inrichten...

 

Gaat het om maatregelen die inspelen op de biodiversiteit en/of het landschap, dan kan je tot 50% subsidies ontvangen.

Biodiversiteit verhogen doe je bijvoorbeeld door nestgelegenheid te creëren voor insecten of maatregelen te nemen in functie van broedgelegenheid en overwintering van vogels en vleermuizen.

 

Maar er zijn nog heel wat andere mogelijkheden, zoals een hoogstamboomgaard aanplanten, een voortuin ontharden en vergroenen,  collectieve pluktuinen of boomgaarden aanleggen... 

© Regionale Landschappen

Wie kan mij helpen?

Uiteraard sta je er niet alleen voor. Heb jij een terrein dat je wil inrichten ten voordele van een klimaatrobuuste Oudlandpolder? Of heb je zelf een idee waarvan je de haalbaarheid wil aftoetsen? Contacteer dan één van onze medewerkers, Niek of Domien.

"Wij gaan samen met jou op terrein en bekijken de mogelijkheden. In overleg kijken we welke acties effectief haalbaar zijn. Indien nodig brengen we je ook in contact met andere belanghebbenden."  

Een projectvoorstel indienen kan tot 1 oktober 2022. Alle nodige en nuttige documenten (reglement, aanvraagformulier, toepassingsgebied, plantenlijst, checklist) kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Niek en Domien kunnen je ook ondersteunen bij het indienen van jouw aanvraag. Neem dus gerust contact op.Niek Godfroid

niek.godfroid@rlhp.be
0489 08 85 03Domien Van Dijck

domien.vandijck@rlhp.be
0470 38 42 92


Waarom deze oproep?

Het raamakkoord Oudlandpolder, ondertekend in 2018, leidde tot het landinrichtingsproject Oudlandpolder in 2020. In kader van dit landinrichtingsproject wordt 600.000 euro ingezet voor het versneld klimaatrobuust maken van de polder. Daarom roepen we bewoners en organisaties op om actie te ondernemen op eigen terrein.

De Oudlandpolder is een door de mens gemaakt landschap. Het van oorsprong slikken- en schorrenlandschap overstroomde regelmatig door de zee, die via getijdengeulen tot diep in het binnenland reikte. Om zich te beschermen tegen deze overstromingen, begon de mens vanaf de 10de eeuw dijken aan te leggen. Een dicht netwerk van grachten, sloten, kanalen en sluizen zorgde voor de afvoer van regenwater naar zee bij laag tij. 

Door de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering, komt dit regenwaterafvoersysteem in het gedrang. De kans op overstromingen bij hevige regenval neemt hierdoor toe. De drogere zomers leiden dan weer tot verzilting van de waterlopen en polderbodems omdat het water in de ondergrond zout is door de vroegere invloed van de zee. Verzilting van waterlopen maakt dat ze niet meer bruikbaar zijn als drinkwater voor vee of beregeningswater voor gewassen. Ook de wortelzone van gewassen zal onder deze verzilting te lijden hebben.

Een aanpassing van het waterbeheer van de polders dringt zich dus op. Oplossingen zijn te vinden in nieuwe vormen van samenwerking tussen landbouw, natuur, industrie, toerisme, verstedelijking en waterbeheerders. 

Er zijn al strategieën en initiatieven lopende maar met de extra middelen die vrijgemaakt worden via het actieplan Blue Deal wil de Vlaamse overheid vooral private initiatieven een boost geven.