Gemengde bosgoedpakketten: cultuurhistorisch maar ook vol leven

De naam ‘Houtland’ is afkomstig van de vele houtkantjes die tot het midden van de twintigste eeuw onze streek sierden. Door heraanplant van deze lijnvormige landschapselementen herstel je niet alleen een stukje cultuurhistorisch Houtland, maar bied je ook schuilplaats en nestgelegenheid voor talrijke diersoorten.

Bestel je gemengde bosgoedplantpakketten op 'Behaag je tuin'

Gemengde bosgoedpakketten bieden een ecologische meerwaarde waarbij je op een eenvoudige manier meer dieren aantrekt in je tuin of weiland. Ze bieden bovendien een mooie en natuurlijke aanblik in elk seizoen. 

Plantgoed met blote wortel maat 60 - 90 cm. Een pakket bevat 50 planten die per 10 gebundeld zijn, maar niet gelabeld.

Plant gemengde hagen of heggen groepsgewijs, bv 3 tot 5 planten van dezelfde soort bij elkaar. Gebruik onderstaande plantdichtheden om je hoeveelheden plantgoed goed in te schatten: 

 • haag:
  • 3 tot 4 planten per lopende meter, in 1 rij of 2 geschrankte rijen
  • 1 tot 2x per jaar scheren
 • heg:
  • 1 tot 2 planten per lopende meter, in 1 of 2 geschrankte rijen
  • om de 2 jaar geschoren
 • houtkant of vogelbosje:
  • 1 tot 2 planten per vierkante meter
  • om de 10 jaar gespreid afzetten

Omdat een beeld vaak meer zegt dan woorden...

Bloeiende heg
© Regionale Landschappen

Bloeiende heg (50 planten)

 • éénstijlige meidoorn (10)
 • sleedoorn (10st)
 • gele kornoelje (10st)
 • gelderse roos (10st)
 • hondsroos (10st)

Gemengde doornhaag (50 planten)

 • éénstijlige meidoorn (30 st)
 • hulst (10 st)
 • sleedoorn (10 st)
Gemengde doornhaag
© Regionale Landschappen

Gemengde doornloze haag
© Regionale Landschappen

Gemengde doornloze haag (50 planten)

 • haagbeuk (30st)
 • veldesdoorn (10st)
 • wilde liguster (10st)

Als plantdichtheid neem je best 3 tot 4 planten per lopende meter. Wens je een echte dikke haag, dan kun je 2 rijen schranken.

Plant in een gemengde haag de verschillende soorten altijd groepsgewijs aan (3 – 5 st) en niet beurtelings een andere soort.

Reken op 1 tot 2 scheerbeurten per jaar voor een geschoren haag.


Hakhoutkant Houtland (50 planten)

 • hazelaar (10 st)
 • zomereik (10 st)
 • haagbeuk (10 st)
 • fladderiep (10 st)
 • zwarte els (10 st)
Hakhoutkant Houtland
© Regionale Landschappen

Vogelbosje
© Regionale Landschappen

Vogelbosje (50 planten)

 • éénstijlige meidoorn (10 st)
 • hazelaar (10 st)
 • wilde lijsterbes (10 st)
 • vogelkers (10 st)
 • sporkehout (10 st)